Jest to przykładowa strona rodzinna wg Strony Rodzinne, Ewa Napora. Wszystkie nazwiska i historie są fikcyjne.

Rodzina Leśniewskich

Genealogia Kalinowskich, Dąbrowskich i Leśniewskich

Kalinowscy

Lata 1860 - 1970

Dąbrowscy

Lata 1920 - 2023

Leśniewscy

Lata 1920 - 2023

Ziemie Kalinowskich

Dzieje rodu

Historia w postaciach zapisana

Legendy rodziny Dąbrowskich

Jola Dąbrowska

7 – letnia Jola ratuje rodzinę przed pożarem

sitedesignerwww_fantasy_little_tiny_angel_fairy_inside_lily_of__57a02575-f825-4713-a940-76b5cc1ccfa33

Hajnówka

Rok 1918

Dom pod lasem

Historia domu rodzinnego Jana i Wiktorii Dąbrowskich

stary domek

Siemiatycze

Lata 1950 - 1980

Listy wojenne

Listy Marii i Tomasza Dąbrowskich

sitedesignerwww_a_beautiful_pen_writes_on_a_roll_of_antique_pap_700c8ccd-d821-4e16-b5e5-c78f4aec2884

Wiersze Ani

Poezja Anny Dąbrowskiej z czasów panieńskich

wyjątkowe strony internetowe

Ciechanowiec

Lata 1920 - 1925

Albumy rodzinne

Kalinowscy

Lata 1860 - 1920

Dąbrowscy

Lata 1920 - 2023

Leśniewcy

Lata 1920 - 2023

Pamiątki

Pozostałości z majątku Kalinowskich

Obrazy Teodora Dąbrowskiego

Listy Anny i Jakuba Leśniewskich

Biżuteria rodziny Dąbrowskich

Powieści Wiktora Leśniewskiego

1995
1940

Dom Rodzinny

Dom Anny i Tomasza Dąbrowskich został poddany rozbudowie w latach 1992-1995. Zachowano fundamenty domu oraz ściany zewnętrzne budynku. Zmieniono dach wraz ze stropem oraz przeniesiono główne wejście ze strony południowej na wschodnią.

Niezwykłe historie

Iwona Leśniewska

1930 - 2001

Wybitna poetka i aktorka o niezwykle barwnej osobowości należała do rodu Leśniewskich z linii Jana i Anny Leśniewskich.

Porównania

Agnieszka
Babcia Iwona

Babcia i wnuczka

 Genów nie oszukasz 🙂